Jak wygląda zwrot towaru zakupionego przez internet ?

Zwrot towaru zakupionego przez internet regulowany jest przepisami Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. Zgodnie z nią konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Aby zachować termin należy jedynie wysłać stosowne oświadczenia przed jego upływem. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli nie zostaliśmy poinformowani przez sprzedawcę o prawie odstąpienia od umowy, to prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu.

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Skutkiem odstąpienia od umowy zawartej na odległość jest uznanie umowy za niezawartą. Obydwie strony zobowiązane są wówczas do zwrotu wzajemnych świadczeń. Sprzedawca powinien zatem w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszelkie dokonane płatności. Dotyczy to również kosztów dostawy produktu. Sprzedawca może zaproponować klientowi osobiste odebranie produktu. Konsument może również odesłać dany produkt na adres sprzedawcy. Sprzedawca ma wówczas prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania produktu z powrotem lub ewentualnego dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania (np. skanu dowodu nadania przesyłki).

Konsument z kolei ma obowiązek w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt sprzedawcy. Może również przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Gdy towar trafia z powrotem do sprzedawcy po upływie ustawowych 14 dni, a jego odesłania nastąpiło przed upływem tego terminu nie dochodzi w żaden sposób do naruszenia prawa.

Sposób złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta przewidują dowolny sposób złożenia oświadczenia. Najlepiej jednak zrobić to w formie pisemnej albo elektronicznej. Taka forma ułatwia bowiem stronom obliczenie terminów na zwrot wzajemnych świadczeń. W ustawie możemy znaleźć przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy. Sprzedawca nie może w żaden sposób narzucać konsumentowi formy złożenia oświadczenia. Ograniczenie możliwości złożenia oświadczenia jedynie do formy pisemnej jest naruszeniem przepisów ustawy.

Odpowiedzialność konsumenta za użycie produktu

Warto wiedzieć o tym, że konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu wynikające z  korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jego funkcjonowania . Dla przykłady kupując kosiarkę w sklepie internetowym możemy ją bez obaw złożyć czy też włączyć. Jeżeli jednak zaczniemy nią kosić trawnik i uszkodzimy ją w trakcie tej czynności najeżdżając na kamień, to przy odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni,  musimy liczyć się z poniesieniem kosztów wymiany części eksploatacyjnych. 

Autor

Jan Walcewicz

Studiowałem Finanse na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Później dostałem pracę w dużej firmie, gdzie zajmuję się finansami. Wszelkiego rodzaju płatności są mi bardzo dobrze znane. Jeżeli potrzebujesz porady-pisz.

Zobacz również