Kancelaria notarialna a długi: zastaw, zwolnienie z długu i potrącenie

​Nie jest łatwo wydostać się z pętli zadłużenia. Zwykle, gdy wpadamy w kłopoty finansowe, spada na nas cała seria nieszczęść, która jeszcze bardziej pogrąża naszą sytuację. Jak kancelaria notarialna może nam pomóc w likwidacji długu lub częściowym zaspokojeniu wierzycieli? Istnieje kilka instrumentów, które mogą nam pomóc wydostać się ze spirali długów.

Na czym polega zastaw?

Wierzyciel czekając na spłatę zobowiązań przez dłużnika, może zażądać zastawu. Zastaw może być ustanowiony jedynie na rzeczach ruchomych, np. na biżuterii czy dziełach sztuki. Stosuje się go w celu zabezpieczenia wierzytelności. Wraz z zaspokojeniem wierzyciela zastaw upada. W sytuacji, gdy mimo zastawu dłużnik nie wywiązuje się ze zobowiązań, wierzyciel ma prawo sam sprzedać rzeczy ruchomej stanowiące przedmiot zastawu lub zachować je dla siebie. Umowa zastawu może być sporządzona w formie aktu notarialnego. Dzięki temu strony mają pewność, że cała transakcja odbywa się zgodnie z literą prawa, gdyż nad wszystkim czuwa notariusz.

Zwolnienie z długu - czyjej zgody wymaga

Zwolnienie z długu to nic innego jak umorzenie wierzytelności względem dłużnika. Nie wystarczy tutaj jednak samo oświadczenie woli wierzyciela. Konieczna jest do tego umowa podpisana między obiema stronami, a więc sam dłużnik także musi wyrazić na to zgodę. Należy jednak pamiętać, że mimo umorzonego długu, wierzyciel nadal jest zobowiązany do opłacenia VATu z nieopłaconej przez dłużnika faktury. Ten z kolei musi wiedzieć, że nieodpłatne zwolnienie z długu, może stanowić przychód podatkowy jako nieodpłatne świadczenie. Ponadto kodeks cywilny nie zezwala na wygaśnięcie długu w przypadku prawa pierwokupu, odkupu czy prawa dożywocia.

Potrącenie - umarzanie wierzytelności

W przypadku gdy obie strony są dla siebie zarówno wierzycielami, jak i dłużnikami, mogą dojść do porozumienia w drodze aktu notarialnego i każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony - jest to dobre rozwiązanie zwłaszcza, jeśli przedmiotem obu sporów są pieniądze. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej.

Zarówno oświadczenie o zwolnieniu z długu, jak i o potrąceniu, mogą być zredagowane w formie aktu notarialnego. Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy pewność, że nasz wierzyciel nie będzie snuł roszczeń w późniejszym terminie, gdyż prawnie będziemy mieli dowód, że zostały one w całości lub częściowo zaspokojone. Wspólna wizyta u notariusza może pozwolić otworzyć nowy dialog między stronami, co może zaowocować wygaszeniem konfliktu. Jest to przydatne zwłaszcza w przypadku, gdy spółki nie chcą wchodzić na drogę sądową i chciałby załatwić sprawę polubownie - choćby właśnie poprzez wzajemne umorzenie wierzytelności.

Autor

Jan Walcewicz

Studiowałem Finanse na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Później dostałem pracę w dużej firmie, gdzie zajmuję się finansami. Wszelkiego rodzaju płatności są mi bardzo dobrze znane. Jeżeli potrzebujesz porady-pisz.

Zobacz również