Wybór dostawcy bramki płatności, a optymalizacja sprzedaży online

Dzisiejsze opcje cyfrowych bramek płatniczych dają sprzedawcom internetowym możliwość wykonywania większej ilości operacji w krótszym czasie i przy znacznie większym poziomie bezpieczeństwa, niż w przypadku tradycyjnych funkcji płatności. Sklepy odnotowują wzrost wyników sprzedaży, gdy rozpoczynają sprzedaż przez Internet - a w połączeniu z niskimi kosztami przetwarzania płatności mogą uzyskać jeszcze większy zysk.

Czym jest bramka płatnicza?

Bramka płatnicza to aplikacja (funkcja) cyfrowa, która łączy bank sprzedawcy z bankiem nabywcy, aby zrealizować transakcje finansowe. Aplikacje te charakteryzują się wysokim poziomem bezpieczeństwa. Różnorodne zasady i procedury zapobiegają nieumyślnemu ujawnieniu poufnych informacji finansowych podczas transferu z jednej witryny do drugiej. Bramki i technologie płatnicze są również w wysokim stopniu regulowane, co zapewnia kupującym i sprzedającym, że ich dane finansowe są zabezpieczone przed niepożądanym dostępem w trakcie procesu płatności.

Wybór dostawcy płatności

Istnieją dwa główne typy bramek, z których każda oferuje korzyści zarówno sprzedawcom, jak i klientom. Hostowane bramki dostarczane są przez niezależnych dostawców, który zarządzają danymi finansowymi transakcji na zastrzeżonym serwerze. Zarówno sprzedawcy, jak i klienci dzielą się informacjami finansowymi z hostem, a łącza na stronie sprzedawcy tworzą swego rodzaju pomost między partnerami transakcji. Klienci są przekierowywani bezpośrednio na stronę bramki, gdy klikną przycisk płatności na stronie sprzedawcy.

Hostowane bramy oferują sprzedawcom łatwość użycia i wysokie bezpieczeństwo. Klienci rozpoczynają proces zakupu, klikając przycisk hosta znajdujący się na stronie sprzedawcy. Następnie kończą transakcję na stronie hosta. Sprzedawca zostaje zwolniony z odpowiedzialności za zabezpieczenie danych transakcji i osobistych informacji finansowych kupującego. Żadna ze stron - sprzedawca ani kupujący - nie ma dostępu do poufnych danych drugiej strony.

Drugi rodzaj bramek to bramki współdzielone. Dzięki wspólnej bramie portal płatności jest podłączony bezpośrednio do witryny sprzedawcy, ale jest zarządzany i kontrolowany przez hosta płatności. Link osadzony w witrynie sprzedawcy przenosi klientów na stronę płatności, na której wypełniają formularz danych finansowych. Po zainicjowaniu płatności na stronie portalu bezpiecznych płatności kupujący jest przekierowywany z powrotem do witryny sprzedawcy. Te bramki oferują najmniej problematyczną transakcję dla konsumenta. Z punktu widzenia konsumenta cała aktywność związana z płatnością odbywa się na jednej stronie sprzedawcy. 

 

 

 

 

Autor

Justyna Stankiewicz

Pracuję w branży e-commerce. Zajmuję się reklamą oraz kreowaniem wizerunku marki sklepu internetowego. Sklepy internetowe to przyszłość, powstaje ich coraz więcej i więcej.

Zobacz również