Ogłoszenie upadłości. Pre-pack - co to jest i jak się o niego ubiegać?

Żyjemy w trakcie kryzysu gospodarczego spowodowanego wybuchem epidemii COVID-19. Większość światowych gospodarek zaliczyła gigantyczną recesję. W drugim kwartale 2020 roku polskie PKB spadło aż o ponad 8% r/r. To największy spadek od czasu wprowadzenia stanu wojennego na początku na osiemdziesiątych XX wieku. Wraz z kryzysem nieuchronne są bankructwa – te małe i te duże. Z powodu braku precyzyjnych przepisów, które wprost dopuszczałyby możliwość skorzystania z takiej instytucji w ramach upadłości konsumenckiej, rzadko jest ona wykorzystywana w tym procederze. Zwykle dotyczy ona tylko działalności gospodarczej. Może lepszym rozwiązaniem byłaby przygotowana likwidacja, czyli tzw. Pre-pack?

Pre-pack - czym jest?

Pre-pack to inaczej przygotowana likwidacja. Wprowadzona do polskiego prawa upadłościowego została 1 stycznia 2016 roku. Pozwala ona na niezwłoczne nabycie składników majątku niewypłacalnego przedsiębiorcy ze skutkiem egzekucyjnym. Jej warunki z góry określa Sąd Upadłościowy, a także możemy całkowicie pominąć procedurę przetargową. Sprzedaż składników majątku powinna nastąpić w ciągu 30 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku sądowego. Pozwoli to zachować ciągłość procesów biznesowych upadłego przedsiębiorstwa.

Pre-pack – zalety

Największą zaletą postępowania pre-pack jest brak konieczności przeprowadzania przetargu, aby sprzedać swój majątek, a także szybkość całej procedury. Trwa ona bowiem zwykle od 4 do 8 miesięcy i jest znacznie tańsza niż w przypadku standardowego postępowania finansowego. Rozwiązanie to jest korzystne także dla inwestora, który zyskuje oddłużone przedsiębiorstwo. Nie można pominąć społecznego aspektu przygotowanej likwidacji. Dzięki szybkiej procedurze istnieje możliwość zachowania ciągłości procesów biznesowych przedsiębiorstwa, a tym samym utrzymane zostają miejsca pracy.

Pre-pack - jak złożyć wniosek?

Pierwszym krokiem do złożenia wniosku do sądu jest pozyskanie inwestora i przygotowanie audytu i wyceny przedsiębiorstwa. Dopiero wówczas możemy złożyć wniosek o przygotowaną likwidację, czyli tzw. pre-pack. Po rozpatrzeniu wniosku przez sąd możemy przejść do bezprzetargowej sprzedaży przedsiębiorstwa w celu zaspokojenia wierzycieli. Wówczas możemy mówić o ogłoszeniu upadłości.

Choć procedura ta nie wydaje się zbytnio skomplikowana, to wciąż niewielu adwokatów potrafi ją skutecznie przeprowadzić. Dzieje się tak, dlatego że przepisy ją regulujące są stosunkowo młode. Wiosną tego roku przepisy dotyczące pre-packu zostały znowelizowane, gdyż pojawiły się istotne wątpliwości w zakresie rozumienia przepisów, a w konsekwencji „regionalizmy” w zakresie ich stosowania. Przygotowana likwidacja zyskuje jednak coraz większą popularność, dlatego, jeśli wpadliśmy w kłopoty finansowe, warto rozważyć to rozwiązanie - zwłaszcza jeśli znamy potencjalnego inwestora zainteresowanego kupnem naszego przedsiębiorstwa. Pozwoli nam się to uwolnić z pętli zadłużenia, a jednocześnie zachowamy twarz rekina biznesu, który nie boi się zdecydowanych rozwiązań.

Partner merytoryczny: https://kkpr.pl

Autor

Jan Walcewicz

Studiowałem Finanse na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Później dostałem pracę w dużej firmie, gdzie zajmuję się finansami. Wszelkiego rodzaju płatności są mi bardzo dobrze znane. Jeżeli potrzebujesz porady-pisz.

Zobacz również