Reklamacja przy płatności kartą. Co musisz wiedzieć ?

Mało, kto zdaje sobie sprawę z tego, że płatności dokonane za pomocą karty można reklamować. Posiadacze kart mogą skorzystać z bardzo korzystnego dla nich mechanizmu chargeback, czyli tzw. obciążenia zwrotnego. Jest to swego rodzaju zabezpieczenie przed nieuczciwymi sprzedawcami czy wykonawcami usług, którzy nie wywiązują się odpowiednio ze swoich zobowiązań. W takich sytuacjach chargeback to prosta metoda na odzyskanie swoich pieniędzy. W naszym kraju wykorzystywana jeszcze dosyć sporadycznie, jednak na zachodzie dobrze znana i popularna.

Procedura chargeback

Wszczęcie reklamacji płatności kartą wymaga złożenia w banku, który wydał naszą kartę odpowiedniego pisma. Od tego momentu bank będzie działał w naszym imieniu, podejmując dalsze kroki związane z obciążeniem zwrotnym. Wniosek o chargeback powinien być właściwie udokumentowany. Im więcej dokumentów uzasadniających nasze roszczenia, tym lepiej. Bank po złożeniu wniosku dokonuje jego weryfikacji. Dosyć istotne może okazać się udowodnienie, że posiadacz karty faktycznie brał udział w transakcji. Wszelkie dowody obciążenia karty powinny być, zatem dołączone do wniosku. Bank może odmówić obciążenia zwrotnego, jeżeli żądanie oceni, jako nieuzasadnione.

Jeżeli nasza reklamacja zostanie jednak uznana, bank za pośrednictwem agenta rozliczeniowego wysyła odpowiednie żądanie. Agent zaś potrąca sporną kwotę z rachunku odbiorcy. Sprzedawca ma możliwość zakwestionowania reklamacji, ale to po jego stronie leży wykazanie, że reklamacja nie ma podstaw.

Kiedy możemy wykorzystać chargeback?

O powodach reklamowania transakcji kartą dowiemy się nieco więcej zapoznając się z regulaminem organizacji płatniczej, która wydała naszą kartę. Do najczęściej wymienianych przyczyn obciążenia zwrotnego należą niezgodność towaru zamówieniem oraz wysłanie przez sprzedawcę towaru wadliwego, uszkodzonego lub niedziałającego. Konsumenci mogą skorzystać z mechanizmu chargeback również w sytuacji, gdy towar w ogóle nie został im dostarczony albo usługa nie została zrealizowana. Zwrotu pieniędzy możemy żądać również zawsze wtedy, gdy pojawiają się błędy dotyczące samej transakcji np. gdy kwota obciążenia różni się od kwoty transakcji. 

Autor

Jan Walcewicz

Studiowałem Finanse na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Później dostałem pracę w dużej firmie, gdzie zajmuję się finansami. Wszelkiego rodzaju płatności są mi bardzo dobrze znane. Jeżeli potrzebujesz porady-pisz.

Zobacz również