Terminy składania reklamacji. Co każdy konsument powinien wiedzieć ?

Każdy konsument ma prawo do złożenia reklamacji wadliwego towaru. Warto o tym wiedzieć i w razie potrzeby warto z tego prawa korzystać. Towar może posiadać dwa rodzaje wad. Do najczęstszych należą wady fizyczne. Jednak zdarzają się również wady prawne.

Reklamacja towaru z powodu wad fizycznych i prawnych

Reklamować możemy z powodzeniem produkt nie posiadający właściwości, które powinien mieć ze względu na cel wynikający z umowy bądź przeznaczenia. Również produkt, który nie posiada właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego np. przedstawiając jego próbkę lub wzór nadaje się do reklamacji. A co z sytuacją, gdy informujemy sprzedawcę o celu, do którego chcemy wykorzystać kupiony przedmiot, sprzedawca nie zgłasza zastrzeżeń co do takiego jego przeznaczenia, a w wyniku wykorzystania przedmiotu w ten sposób ulega on zniszczeniu? Wtedy również możemy go reklamować. Najprostszy przykład. Kupujemy zestaw naczyń. Informujemy sprzedawcę, że chcemy ich używać również w kuchence mikrofalowej, a po takim użyciu naczynia nadają się do wyrzucenia. Warto mieć świadomość, że reklamacji podlega również towar niekompletny oraz towar nieprawidłowo zamontowany lub uruchomiony. W tym ostatnim przypadku warunkiem jest montaż przez sprzedawcę lub kupującego według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

Takie same roszczenia, jak w przypadku wad fizycznych, przysługują konsumentom, gdy towar posiada wady prawne. Dwa ewidentne przykłady towarów z wadą prawną to: towar nie stanowiący własność sprzedawcy oraz towar obciążony prawem lub prawami osoby trzeciej.

Procedura reklamacyjna

W przypadku towaru wadliwego konsument ma prawo do zażądania od sprzedawcy wymiany towaru na nowy lub jego naprawy. To od konsumenta zależy, którą opcję wybierze. Na sprzedawcy ciąży obowiązek niezwłocznej wymiany lub naprawy. Konsument może wyznaczyć mu odpowiedni termin do spełnienia żądania. Natomiast w przypadku zaniechania ze strony sprzedawcy, konsument ma prawo odstąpić od umowy albo żądać obniżenia ceny.

Terminy reklamacji

Czas trwania rękojmi wynosi dwa lata. Liczy się go od momentu wydania towaru konsumentowi. Sprzedawca może zmniejszyć okres swojej odpowiedzialności za wadliwy towar do roku, jednak konsument powinien zostać o tym poinformowany jeszcze przed zawarciem umowy. Prawo nie określa formy reklamacji. Może więc ona być dowolna. Oczywiście najlepiej złożyć reklamację w formie pisemnej. Na rozpatrzenie reklamacji sprzedawca ma 14 dni. Niedochowanie tego terminu jest jednoznaczne z domniemaniem, że reklamacja jest zasadna. Konsument powinien wiedzieć o tym, że w okresie pierwszego roku od wydania towaru przyjmuje się, iż wada towaru lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. Co to dla niego oznacza? Na sprzedawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że wada towaru powstała z winy konsumenta. 

Partner publikacji: nwlegal.pl

Autor

Jan Walcewicz

Studiowałem Finanse na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Później dostałem pracę w dużej firmie, gdzie zajmuję się finansami. Wszelkiego rodzaju płatności są mi bardzo dobrze znane. Jeżeli potrzebujesz porady-pisz.

Zobacz również