Reklamacja przy płatności kartą - co musisz wiedzieć

Płatności dokonane za pomocą karty wiele osób uważa za nieodwołalne. Tymczasem istnieje bardzo korzystny dla konsumentów mechanizm znany pod nazwą chargeback. Jest to tzw. obciążenie zwrotne, które możemy wykorzystać w sytuacji, gdy sprzedawca towaru lub wykonawca usługi, za którą zapłaciliśmy kartą nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Chargeback jest prostym sposobem na odzyskanie pieniędzy. W Polsce z jego istnienia zdaje sobie sprawę niewielu klientów banków. Być może banki nie wykazują zbyt dużej aktywności w informowaniu o możliwości obciążenia zwrotnego. Tymczasem w innych krajach, szczególnie w Stanach Zjednoczonych procedura ta jest wykorzystywana nagminnie.

Jak działa chargeback?

Aby wszcząć reklamację transakcji kartą, należy złożyć stosowne pismo w banku, który jest wydawcą naszej karty. To właśnie bank w naszym imieniu podejmie dalsze kroki związane z obciążeniem zwrotnym. Niezwykle ważne jest odpowiednie udokumentowanie wniosku o chargeback. Żądaniu zwrotu środków powinny towarzyszyć wszelkie dodatkowe dokumenty uzasadniające nasze roszczenia. Następnie bank dokonuje weryfikacji wniosku. Stara się między innymi odpowiedzieć na pytanie, czy posiadacz karty rzeczywiście brał udział w transakcji? Przydatny może okazać się, zatem dowód obciążenia karty. Bank zwraca uwagę również na to, czy właściciel karty próbował w jakiś sposób porozumieć się ze sprzedawcą, zwrócić wadliwy towar oraz uzyskać zadośćuczynienie. Dlatego właśnie warto zachowywać wszelką mailową korespondencję ze sprzedawcą. Oczywiście istnieje możliwość, że bank odmówi nam obciążenia zwrotnego. Jeżeli natomiast zdecyduje o zasadności naszej reklamacji, wysyła żądanie za pośrednictwem określonej organizacji płatniczej do agenta rozliczeniowego. Ten z kolei potrąca z rachunku odbiorcy sporną kwotę. Sprzedawca może w tej sytuacji bronić się kwestionując reklamację. Jednak należy pamiętać o tym, że to do niego należy udowodnienie, że reklamacja nie jest zasadna.

Kiedy żądać zwrotu pieniędzy?

Powody reklamowania transakcji są uzależnione od polityki organizacji płatniczej, która wydała naszą kartę. Najpopularniejsze firmy, Visa i MasterCard, jako przyczyny obciążenia zwrotnego podają między innymi niezgodność towaru z zamówieniem oraz otrzymanie wadliwego, czyli uszkodzonego lub niedziałającego poprawnie towaru. O chargeback możemy wnioskować również w przypadku, gdy towar w ogóle nie został dostarczony albo zamówiona usługa nie została wykonana. Ta sytuacja może być również związana ogłoszeniem bankructwa przez sprzedawcę, a co za tym idzie, brakiem możliwości sfinalizowania transakcji. Obciążenie zwrotne to także sposób na wszelkie błędy dotyczące samej realizacji transakcji. Czasami okazuje się np., że kwota obciążenia jest inna, niż kwota transakcji. Zawsze możemy wówczas żądać zwrotu pieniędzy. 

 

Autor

Justyna Stankiewicz

Pracuję w branży e-commerce. Zajmuję się reklamą oraz kreowaniem wizerunku marki sklepu internetowego. Sklepy internetowe to przyszłość, powstaje ich coraz więcej i więcej.

Zobacz również